START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH ARTICLES

VISI

 • Menjadi pusat perubatan terkemuka di rantau ASEAN.

Misi

Kami komited ;-

 • Memberikan perkhidmatan berkualiti, inovatif dan profesional  mengatasi jangkaan pelanggan.
 • Untuk menawarkan perkhidmatan tambah-nilai
 • Untuk memberikan kemudahan dan persekitaran yang komprehensif dan selamat
 • Untuk pembangunan modal insan yang berterusan
 • Untuk memberi pulangan yang memuaskan kepada pemegang saham.

NILAI-NILAI KORPORAT

Integriti

 • Beretika ketika berurusan dengan pesakit dan pemegang saham
 • Berdisiplin dan jujur dalam pengurusan kewangan..
 • Mematuhi peraturan klinikal dan korporat
 • Menjamin kualiti perkhidmatan yang terbaik untuk pesakit dan pemegang amanah harta.

Hormat

 • Mematuhi arahan yang sah di sisi undang-undang, hak dan peraturan yang dipatuhi oleh syarikat kami.
 • Bersikap profesional dalam tingkah laku dan pengendalian.
 • Kerja berpasukan di semua disiplin.

Bertimbang rasa

 • Mementingkan keperluan pesakit dahulu.
 • Mendekati komuniti dan ahli masyarakat kami untuk mendidik dan meningkatkan tahap kesihatan.
 • Memelihara  alam sekitar

Pembelajaran

 • Berkongsi pengetahuan dengan pemegang amanah harta untuk memberi penjagaan terbaik kepada para pesakit
 • Sentiasa mengikuti perkembangan dan kajian dalam bidang dan kemahiran profesional.
 • Sentiasa mencari dan meneroka cara alternatif untuk meningkatkan prestasi
START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH ARTICLES